Projekt Ledelse


Projekt Mentor


Projektledelse

Gode relationer bygget på respekt.

Hos Mproject consult er kerneydelsen projekteksekvering: Jeg sikrer, at der bliver taget hånd om dit projekt, og at det kommer effektivt og sikkert i mål. Med dit team bygger vi aktiviteter, der understøtter projektets effektmål. Jeg har solide erfaringer med brug af visuel planlægning og kvantitative målsætninger. For mig handler projektledelse særligt om at anvende enkle og kendte metoder og værktøjer, og holde fokus på Definition of Done (DOD) for den enkelte projektdeltager. På den måde ved vi, hvornår vi lykkes.

Dit projekt bliver udført med afsæt i:
 • Afklaring af koncept og strategiske beslutninger
 • Projektnedbrydning & - planlægning
 • Specifikationer
 • Design
 • Fremstilling, montage og FAT (Factory Acceptance Test)
 • Installation, indkøring, SAT (Site Acceptance Test)

M project har solide erfaringer med:
Visuel Planlægning
Den visuelle planlægning handler overordnet om at:
 • Opdele projektet i opgaver af 15-40 timers varighed
 • Nedbryde alle projektrelaterede aktiviteter, herunder også stabsfunktioner
 • Anvende kvantitative mål og burn down charts: hvad mangler vi, og hvor meget tid har vi.

Projekt Mentor

-Fra falsk tryghed til sand usikkerhed.

Det får du af mig

Konkrete leverancer med effekt på projektets bundlinje: Kvantificering af projektets største kommercielle muligheder og trusler. Derudover et fortløbende struktureret overblik over projektets muligheder og risici, hvilket giver dig bedre muligheder for prioritering og tilpasning i fremtiden.

Projektudvikling, der øger forudsigeligheden i projektet: projektdesign og faglig sparring eller udvikling efter behov. Projekttilpasset valg og vedligehold af styrende dokumenter. Træning i brugen af projektlederens værktøjer, der understøtter kommunikation og beslutningsoplæg til styregruppe og projektejer.

Personlig udvikling, der øger trivsel og jobfastholdelse: Afklaring og fokusering på de ønskede kendetegn hos den enkelte projektleder. Synliggørelse af sammenhængen mellem den enkeltes udvikling og virksomhedens kultur & strategi.

Som din projektmentor bruger jeg en coachende tilgang, hvor jeg bringer mine erfaringer og mit netværk i spil. Det er altid dig, der træffer den endelige beslutning.

Mentoring er til dig der kan have bruge for:
 • Genskabelse af overblik i det pressede projekt
 • Øget motivation hos dig eller dine medarbejdere
 • Projektrelateret konflikthåndtering
 • Kommunikation i projektet
 • Personlig udvikling
 • Ændre vaner eller adfærd
 • Målsætning for dig eller virksomheden
 • Afklaring af værdier og prioriteter